Wateringen, Veenland 11A

€ 725,- per maand excl. BTW

Kenmerken

Type: Bedrijfsruimte
Vvo: 77 m2
Prijs: € 725,- per maand excl. BTW

Omschrijving

De bedrijfshal is uitstekend bereikbaar nabij de aansluiting op de A4 (richting Amsterdam) en A13 (richting Delft/Rotterdam).

De bedrijfshal is o.a. voorzien van:
• betonvloer;
• handbediende overheaddeur;
• TL - verlichting;
• toilet.

Parkeergelegenheid:
Ruime openbare parkeergelegenheid.

Oplevering:
In overleg.

HUURVOORWAARDEN:

- huurprijs:
€ 725,-- per maand excl. BTW en gebruikerslasten

- huurprijsbetaling:
per maand vooruit te voldoen, inclusief bijkomende kosten, alsmede de verschuldigde B.T.W.

- B.T.W.:
over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een
huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90 % of meer gebruikt voor met BTW-belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder, gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan BTW dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen BTW over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

- huurtermijn:
het uitgangspunt is een 5 jarig huurcontract met eventueel een optie op nog eens 5 jaar. Alternatieven zijn echter bespreekbaar;

- huurprijsaanpassing
jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2005=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

- servicekosten:
Nader overeen te komen. Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van alle nutsvoorzieningen.

- bankgarantie:
voor ingangsdatum van de huur en voor ingebruikname zal huurder aan verhuurder een bankgarantie verstrekken ter grootte van drie maanden huur (inclusief BTW en eventuele servicekosten).

- huuringangsdatum:
in overleg.

- inspectie:
verhuurder behoudt zich het recht om het pand regelmatig te inspecteren.

- huurovereenkomst:
eventuele overeenstemming zal worden vastgelegd middels een standaard ROZ huurovereenkomst.

- voorbehoud verhuurder:
huurovereenkomsten dienen te worden goedgekeurd door opdrachtgever / verhuurder.

Inlichtingen en bezichtigingen:
SANTEN & GASILLE Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V.
Oude Liermolenweg 3
2678 MN De Lier
0174-511300

Aansprakelijkheid:
Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Foto's (7)

Reageer op Veenland 11A

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Of neem contact met ons op.