Taxatie en adviezen

Wat is mijn bedrijf waard?

U heeft advies of een taxatie nodig voor een financiering, voor verandering van uw juridische bedrijfsstructuur, de oprichting van een vennootschap, firma of B.V., boedel- en /of echtscheiding of fiscale knelpunten. U staat voor de verkoop van uw onderneming of voor een transactie met een projectontwikkelaar. Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij kan u van dienst zijn bij het inzicht geven in de waarde van uw bedrijfsobject via het uitbrengen van een transparant taxatierapport.

Uiteraard staan we u ook bij als adviseurs van uw bedrijf: van haalbaarheidsanalyse tot bedrijfsvergroting, van strategisch toekomstplan tot gebiedsbeoordeling.