Extra kwaliteitslabel voor Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij

Extra kwaliteitslabel voor Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij

Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij treedt al jaren op als vooraanstaand taxateur van bedrijfsonroerend goed en biedt hiervoor ook de benodigde kwalificaties.

De eisen waaraan de hedendaagse taxateur moet voldoen worden steeds strenger. Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij heeft daarom - naast de bestaande voorwaarden waaraan zij reeds voldoen - besloten zich aan te sluiten bij het Taxatie Management Instituut (TMI)

klik hier voor het artikel in BOEM.

U kunt nu voor uw TMI-taxatie terecht bij Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij,
tel. 0174-511300