Maasland, Oud Camp 10-10A

€ 2.250,- per maand excl. BTW

Kenmerken

Type: Bedrijfsruimte
Vvo: 405 m2
Prijs: € 2.250,- per maand excl. BTW

Omschrijving

Op bedrijventerrein Oud Camp wordt een representatieve bedrijfsruimte aangeboden voor verhuur. De bedrijfsruimte heeft een totaal oppervlak van ca. 405 m² verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID:
Het pand is gelegen op het kleinschalige en uitstekend bereikbare bedrijventerrein “Oud Camp” welke is gesitueerd direct aan de Rijksweg A20 afrit 6, alsmede het kruispunt welke de bedrijventerreinen Honderdland, Coldenhove en Transportcentrum met elkaar verbindt.

OPPERVLAKTEN:

Begane grond heeft een oppervlakte van circa 204 m² en is onderverdeeld in:
- circa 67 m² bedrijfsruimte;
- circa 137 m² kantoorruimte verdeeld over 2 kamers.

Eerste verdieping heeft een oppervlak van circa 201 m² en is onderverdeeld in:
- circa 175 m² kantoorruimte verdeeld over 3 kamers;
- circa 26 m² pantry/kantine.

INDELING;

Begane grond:
Entree, hal, toiletgroep, doorgang naar bedrijfsruimte welke tevens beschikt over een overheaddeur aan de voorzijde, 2 royale kantoorkamers, middels een wenteltrap is de bedrijfsruimte op de eerste etage te bereiken.

Eerste etage:
Hal, 2 toiletten, kantine, 3 royaal bemeten kantoorkamers.

PARKEREN:
Het object beschikt over 4 parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU:
De bedrijfsruimte is o.a. voorzien van:
- een overheaddeuren ca. 4,2 × 4,2 hoog;
- vrije hoogte ca. 5 meter;
- vloerbelasting ca. 1.500kg/m²;
- verwarmingsradiatoren;
- brandmeldinstallatie/ brandblusapparatuur;
- tl-armaturen;
- data-/ en elektra-aansluitingen;
- een toiletgroep.

De kantoorruimten zijn o.a. voorzien van:
- tl-verlichting met systeemplafond;
- kabelgoten voorzien van data- en elektra-aansluitingen;
- serverruimte;
- een toiletgroep;
- kantineruimte met keuken;
- mechanische ventilatie;
- te openen ramen.

BESTEMMING:
Het vigerende bestemmingsplan is “Bedrijventerrein Coldenhovelaan 2013” enkelbestemming bedrijf met functieaanduiding, bedrijf tot en met categorie 3.1.

BEZICHTIGINGEN:
Uitsluitend op afspraak.

AANVAARDING:
Op korte termijn, doch in nader overleg.

HUURVOORWAARDEN:

- Huurprijs:
€ 2.250,= per maand excl. BTW

- Huurprijsbetaling:
Per maand vooruit te voldoen, inclusief bijkomende kosten, alsmede de verschuldigde B.T.W.

- B.T.W.:
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het
gehuurde voor 90 % of meer gebruikt voor met BTW-belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt
inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de
zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder, gehouden om het
daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag,
dat overeenkomt met het bedrag aan BTW dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit
uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken
en verhuurder geen BTW over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan
brengen.

- Huurtermijn:
Het uitgangspunt is een 5 jarig huurcontract met eventueel een optie op nog eens 5 jaar.
Alternatieven zijn echter bespreekbaar

- Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het
Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2005=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

- Servicekosten:
Geen, huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

- Bankgarantie:
Voor ingangsdatum van de huur en voor ingebruikname zal huurder aan verhuurder een bankgarantie verstrekken ter
grootte van drie maanden huur (inclusief BTW en eventuele servicekosten).

- Huuringangsdatum:
In overleg.

- Inspectie:
Verhuurder behoudt zich het recht om het pand regelmatig te inspecteren.

- Huurovereenkomst:
Overeenstemming zal worden vastgelegd in een huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van
artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in 30 januari 2015.
Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van
artikel 7:230a BW, welke op 17 februari 2015 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn i
ingeschreven onder nummer 15/21.

- Hoorbehoud verhuurder:
Huurovereenkomsten dienen te worden goedgekeurd door opdrachtgever / verhuurder.

INLICHTINGEN EN BEZICHTIGINGEN:
SANTEN & GASILLE BedrijfsMakelaardij o.g. B.V.
Oude Liermolenweg 3
2678 MN DE LIER
0174-511300
www.santen-gasille.nl

COURTAGE:
Indien een transactie tot stand wordt gebracht zult u Santen & Gasille Bedrijfsmakelaars B.V. hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid:
Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Downloads

  • 04-02-2021 Brochure

Dank voor uw aanvraag. U ontvangt de brochure binnen enkele minuten in uw mailbox.

Oud Camp 10-10A, Maasland

Reageer op Oud Camp 10-10A

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Of neem contact met ons op.

Telefoonnummer
0174 - 511 300

E-mailadres
delier@santen-gasille.nl

Bezoekadres
Oude Liermolenweg 3
2678 MN De Lier

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:45 tot 17:30
Zaterdag en ‘s-avonds alleen op afspraak