Delft, Cyclotronweg 27

€ 675,- per maand excl. BTW

Kenmerken

Type: kantoor / bedrijfsruimte
Prijs: € 675,- per maand excl. BTW

Omschrijving

LOCATIE & BEREIKBAARHEID:
Bedrijventerrein Technopolis is een bedrijventerrein in de gemeente Delft. Rondom de locatie zijn een aantal bedrijven gevestigd, waaronder TNO en de TU Delft. De locatie ligt zeer nabij de toegangsweg van het bedrijventerrein.
Het bedrijfsverzamelgebouw is gelegen aan de Cyclotronweg in Delft n de oksel van de N470 en de A13. Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar. De Rijksweg A13 ligt nabij de A4 en A12 waardoor de bereikbaarheid naar Zoetermeer, Rotterdam, Den Haag en het Westland zeer goed is.

INDELING EN OPPERVLAKTEN:
circa 130 m² v.v.o. kantoorruimte, welke is verdeeld in een verschillende ruimtes;

OPLEVERINGSNIVEAU:
Het kantoorpand wordt casco opgeleverd in huidige staat en is voorzien van o.a.:

  • gescheiden entree op de begane grond (nog te realiseren);
  • deels vloerbedekking;
  • glazen pui voorzijde;
  • lichtstraat
  • systeemplafond v.v. armaturen;
  • pantry;
  • toilet;

De kantoorruimte wordt geleverd in de huidige staat. Met eventuele huurderswensen kan in overleg met verhuurder rekening worden gehouden.

BEZICHTIGINGEN:
Uitsluitend op afspraak.

OPLEVERING:
In overleg

HUURVOORWAARDEN

Huurprijs:
€ 675,-- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn:
Uitgangspunt is 5 jaar. Afwijkende termijnen in overleg

Opzegtermijn:
12 maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

B.T.W.
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90 % of meer gebruikt voor met BTW -belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder, gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan BTW dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen BTW over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Servicekosten:
- Nader te bepalen

De elektra wordt middels een tussenmeter geregistreerd. Voor het verbruik van gas dienen nadere afspraken te worden gemaakt.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, welke op 17 februari 2015 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 15/21.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een waarborgsom storten ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met (eventuele) servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Voorbehoud verhuurder:
Indien overeenstemming wordt bereikt met een nieuwe huurder over prijs en voorwaarden zal dit
altijd zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de verhuurder. Door verhuurder zal een screening plaatsvinden. Pas na een conveniërende uitkomst van deze screening zal de huurovereenkomst definitief worden aangegaan en/ of aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Inspectie:
Verhuurder behoudt zich het recht om het pand regelmatig te inspecteren .

INLICHTINGEN EN BEZICHTIGINGEN:
SANTEN & GASILLE Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V.
Oude Liermolenweg 3
2678 MN DE LIER
0174-511300
www.santen-gasille.nl

COURTAGE:
Indien een transactie tot stand wordt gebracht zult u Santen & Gasille Bedrijfsmakelaars B.V. hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

AANSPRAKELIJKHEID:
Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Reageer op Cyclotronweg 27

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Of neem contact met ons op.

Telefoonnummer
0174 - 511 300

E-mailadres
delier@santen-gasille.nl

Bezoekadres
Oude Liermolenweg 3
2678 MN De Lier

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:45 tot 17:30
Zaterdag en ‘s-avonds alleen op afspraak