De Lier, Kijckerweg 101a

€ 1.595,- per maand excl. BTW

Kenmerken

Type: Kantoorruimte
Vvo: 165 m2
Bestemming: Bedrijf tot en met categorie 4.1
Prijs: € 1.595,- per maand excl. BTW

Omschrijving

Locatie en Bereikbaarheid:
Gelegen direct langs de doorgaande weg aan de rand van het bedrijventerrein “De Hondert Margen” in de onmiddellijke nabijheid van het verkeersknooppunt Westerlee en heeft derhalve een uitstekende ontsluiting richting de A20 en de A4.

Parkeergelegenheid:
Langs de Kijckerweg is ruime openbare parkeergelegenheid beschikbaar.

Bestemming:
Het vigerende bestemmingsplan is Bedrijventerrein De Lier, enkelbestemming Bedrijven, bestemd voor Bedrijven met functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.1

Bouwjaar: 1987
Gerenoveerd: 2020

Opleveringsniveau Kantoor:
- zelfstandige entree op de begane grond;
- toiletgroep;
- keuken;
- royale raampartij waardoor voldoende daglichttoetreding.

De verbouwing van de kantoorruimte is nog niet geheel afgerond.
De foto’s geven een indicatie over het afwerkingsniveau.
In overleg met de huurder zullen de verdere werkzaamheden worden afgerond.

Indeling:
Entree op de begane grond, houten trap naar de eerste etage, overloop, sanitaire groep, pantry ca. 165 m² kantoorruimte.
Nadere indeling mogelijk.

Huurvoorwaarden
Huurprijs: € 1.595,-- Excl. BTW, per maand.

Verkoop:
Verkoop is bespreekbaar.

Huurprijsbetaling:
Per maand vooruit te voldoen inclusief de verschuldigde B.T.W.

B.T.W.
Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een
huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90 % of meer gebruikt voor met BTW-belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder, gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan BTW dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen BTW over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurtermijn:
Nader overeen te komen, doch bij aanvang niet korter dan 3 jaar.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2005=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

Servicekosten:
Het kantoor heeft een zelfstandige aansluiting voor gas, water en elektra, er zal geen verrekening plaatsvinden.

Bankgarantie:
Voor ingangsdatum van de huur en voor ingebruikname zal huurder aan verhuurder een bankgarantie verstrekken ter grootte van drie maanden huur (inclusief BTW en eventuele servicekosten).
In plaats van een bankgarantie kan tevens een waarborgsom worden gestort.

Huuringangsdatum:
In overleg.

Inspectie:
Verhuurder behoudt zich het recht om het pand regelmatig te inspecteren.

Huurovereenkomst:
Eventuele overeenstemming zal worden vastgelegd middels een ROZ huurovereenkomst.

Voorbehoud Verhuurder:
Huurovereenkomsten dienen te worden goedgekeurd door opdrachtgever / verhuurder.

Inlichtingen:
SANTEN & GASILLE Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V.
Oude Liermolenweg 3
2678 MN DE LIER
0174-511300
www.santen-gasille.nl

Aansprakelijkheid:
Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Foto's (5)

Reageer op Kijckerweg 101a

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Of neem contact met ons op.

Telefoonnummer
0174 - 511 300

E-mailadres
delier@santen-gasille.nl

Bezoekadres
Oude Liermolenweg 3
2678 MN De Lier

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:45 tot 17:30
Zaterdag en ‘s-avonds alleen op afspraak