De gevolgen van het Coronavirus

De gevolgen van het Coronavirus

Veel Nederlandse MKB ondernemingen worden hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen om het Coronavirus te beteugelen. De maatregelen kunnen bij veel bedrijven leiden tot liquiditeitskrapte.

De gevolgen van het Coronavirus zijn, na de persconferentie van zondag 15 maart 2020, in sneltreinvaart duidelijk geworden. Veel Nederlandse MKB-bedrijven zullen te kampen krijgen met forse omzetdalingen en liquiditeitsproblemen. Een reëel gevaar is dat de continuïteit van goede bedrijven in gevaar komt. Het advies is dan ook: wacht niet af, bereid u voor! Dit kunt u op verschillende manieren doen:

1. Kosten reduceren
a. Maak gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging Behoud Werkgelegenheid (NOW)
b. Vraag uitstel aan van belasting betaling; IB, VpB, Btw, loonbelasting
c. Regel uitstel van de rente en aflossing bij uw bank
d. Kijk kritisch binnen uw bedrijf waar u kosten kunt besparen

2. Aanvullende financiering aanvragen
a. Maak gebruik van de verruiming van de BMKB-regeling
b. Voor de glastuinbouw: noodlening middels verruiming van de BL-C regeling

3. Inzet van het noodfonds glastuinbouw
a. Zorg voor een goede registratie van de schade veroorzaakt door de Corona crisis. Maak gebruik van het beschikbare schadeformulier waardoor u in aanmerking komt voor vergoeding indien dit fonds beschikbaar komt. Voor alle duidelijkheid: het noodfonds is er nog niet maar u kunt zich wel voorbereiden.

Zorg er in ieder geval voor dat u inzicht heeft in de liquiditeitsontwikkeling van uw bedrijf, reken diverse scenario’s door, maak gebruik van de regelingen en vraag tijdig een financieringsuitbreiding aan bij uw bank.

Maak gebruik van onze expertise.
Wij kennen de regelingen en werkwijze van de banken en zijn u hierbij graag behulpzaam!
Neem contact op via js@santen-gasille.nl of 06-53942125